Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. balandžio 19 d.
Paskelbta: 2015-04-19 10:26:15

 

1. Šiandien 19 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į seansą iš ciklo „Brandi pora“. Bus rodomas filmas „Duok kelią rytojui“ apie meilę, kuri išlieka nepaisant amžiaus, ligų ir senstančio kūno.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: ketvirtadienį, šv. Jurgį, kankinį, Marijampolės globėją, antrąjį Lietuvos globėją, papildomos šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val., penktadienį – šv. Vaitiekų, vyskupą, kankinį, šeštadienį – šv. Morkų, evangelistą.

3. Ateinantį sekmadienį prasideda maldų už pašaukimus savaitė. Taip pat minėsime Pasaulinę gyvybės dieną. Melsimės, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama ir ginama nuo prasidėjimo momento iki natūralios pabaigos.

4. Artėja Motinos diena. Oktavos šv. Mišias už mamas galite užsisakyti pas budintį patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

5. Iki gegužės 1 d. dar galima suspėti parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Dirbantys parapijiečiai ir visi, kuriems brangi ši šventovė, tai gali padaryti internetu ar mokesčių inspekcijoje. Dėkojame už jūsų aukas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn