Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. balandžio 12 d.
Paskelbta: 2015-04-11 21:34:38

 

1. Šiandien – Atvelykis ir Dieviškojo Gailestingumo šventė. 17.00 val. Tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Džiūgaukim aleliuja“ koncertas. Giedos gausus būrys svečių. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje ir internete.

2. Rytoj, pirmadienį, minimas šv. Martynas, popiežius, kankinys.

3. Taip pat rytoj, 18 val., Šventosios Šeimos namuose vyks susitikimas-paskaita su filosofijos mokslų daktare Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja Brone Gudaityte tema „Kaip būti, kad nieko neprarastume“. Kviečiame dalyvauti, daugiau informacijos skelbimų lentoje.

4. Ateinantį ketvirtadienį 9.30 val. šv. Mišios kartu su tarptautinės Marijonų talkininkų konferencijos dalyviais. 12 val., kaip įprasta 16-tomis dienomis melsimės į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną aukotojų intencijomis.

5. Ateinantį sekmadienį, balandžio 19 d., 19 val., Krikščioniškas kino klubas kviečia į seansą iš ciklo „Brandi pora“. Bus rodomas filmas „Duok kelią rytojui“ apie meilę, kuri išlieka nepaisant amžiaus, ligų ir senstančio kūno.

6. Yra gautas naujas „Artumos“ ir „Magnificat“ numeris.

7. Dėkojame visiems, kurie praėjusiais metais parėmė bažnyčią pervesdami 2 % nuo mokesčių. Iki gegužės 1 d. dar galima parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už bažnyčiai skirtas aukas.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn