Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2015 m. balandžio 5 d. Šv. Velykos
Paskelbta: 2015-04-04 23:11:15

 

1. Mieli tikintieji, parapijoje patarnaujančių dvasininkų vardu nuoširdžiai sveikiname Jus šventų Velykų iškilmės proga. Tegul tikėjimas į Prisikėluį Kristų suteikia mums dvasinės stiprybės ir tikrosios pergalės prieš nuodėmę ir mirtį džiaugsmą.

2. Šiandien votyvos 9.30 val. šv. Mišių nebus.

3. Rytoj, balandžio 6 d., pirmadienį, – antrąją Velykų dieną – mūsų bazilikoje pamaldos sekmadienio tvarka.

4. Ateinantį sekmadienį balandžio 12 d. – Atvelykis ir Dieviškojo Gailestingumo šventė. Vilniuje Dievo Gailestingumo šventovėje pagrindinė atlaidų diena. Mūsų bazilikoje 12 val. melsimės į palaimintąjį Jurgį Matulaitį. 17.00 val. Tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Džiūgaukim aleliuja“ koncertas. Giedos gausus būrys svečių. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje ir internete.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn