Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. rugsėjo 21 d.
Paskelbta: 2014-09-21 22:43:10

 

1. Šiandien, mūsų bazilikoje 16.30 val. festivalio „Skamba Sūduvos vargonai“ pirmasis koncertas. Atlikėjai: Prof. Marek Toporowski (Katovicų muzikos akademija) – vargonai, Darius Klišys – birbynė.

2. Taip pat šiandien 19.00 val. parapijos salėje Kikščioniškas kino klubas kviečia į kino sezono atidarymą juosta "Golgota": modernus žvilgsnis į Katalikų Bažnyčios padėtį Airijoje. Filmą pristatys kino kritikas Ramūnas Aušrotas.

3. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: antradienį – šv. Pijų iš Petralčinos, kunigą, šeštadienį – šv. Vincentą Paulietį kunigą.

4. Mūsų bazilikos titulinius šv. ark. Mykolo atlaidus švęsime rugsėjo 28 d. sekmadienį. Kviečiame dalyvauti.

5. Taip pat paskutinį šio mėnesio sekmadienį – Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Melsimės už visus keliaujančiuosius, tarp jų ir transporto priemonių vairuotojus, žuvusiuosius eismo įvykiuose. Po kiekvienų šv. Mišių bus galima kreiptis į kunigą, kad būtų palaiminti automobiliai ir tie, kurie jais naudojasi.

6. Kviečiame dalyvauti 12 susitikimų programoje - ALFA kursas. Programa skirta tikėjimo pagrindų atnaujinimui ir gyvai patirčiai įgyti. Tinka suaugusiems nepriėmusiems Krikšto, Pirmosios Komunijos ar Sutvirtinimo sakramentų ir ketinantiems juos priimti. Vyksta ketvirtadieniais nuo spalio 2d., 18.00. Daugiau informacijos skelbimų lentoje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn