Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. rugsėjo 14 d.
Paskelbta: 2014-09-14 23:01:51

 

1 Ateinančią savaitę minėsime: pirmadienį - Švč. Mergelę Mariją Sopulingąją,
antradienį Šv. Kornelijų, popiežių, ir Kiprijoną, vyskupą, kankinius. Taip pat antradienį, rugsėjo 16 d., mūsų bažnyčios Aušros Vartų koplyčioje 12.00 val. bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis.
kekvirtadienį – mūsų bažnyčios konsekravimo metines,
šeštadienį– šv. Andriejų Kim Taegoną, kunigą, ir kitus Korėjos kankinius.

2 Taip pat ateinantį šeštadienį 11.00 val. vargdienių ses. Veronikos Beišytės 10 met. mirties minėjimas. Po šv. Mišių parapijos salėje jos atminimui skirtas renginys.

3 Nuo šio sekmadienio iki šeštadienio mūsų Bazilikoje bus Popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II-ojo relikvijos. Po Šv. Mišių bus kalbama Šv. Jono Pauliaus II-ojo litanija, suteikiamas palaiminimas su Šventojo relikvijom.

4 Ateinantį sekmadienį 12 val. bus pašventinta nauja koplyčia Mokoluose.

5 Prie išėjimo iš Bažnyčios pas budintį patarnautoją yra galimybė paaukoti Palaimintojo Jono Pauliaus II koplyčios statybai Marijampolėje ir Popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II-ojo relikvijų piligrimystei.

6 Taip pat ateinatį sekmadienį mūsų bazilikoje 16.30 val. festivalio „Skamba Sūduvos vargonai“ pirmasis koncertas. Atlikėjai: Prof. Marek Toporowski (Katovicų muzikos akademija) – vargonai, Darius Klišys – birbynė.

7 Taip pat ateinatį sekmadienį po vakarinių šv. Mišių Krikščioniško kino klubas kviečia į parapijos salę. Naujo sezono filmą pristatys kinokritikas Arūnas Aušrotas.

8 Mūsų bazilikos titulinius šv. ark. Mykolo atlaidus švęsime rugsėjo 28 d. Kviečiame dalyvauti.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn