Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. rugsėjo 7 d.
Paskelbta: 2014-09-10 08:18:26

 

1. Pirmadienį rugsėjo 8 d. Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmę. Šiluvoje prasideda didieji atlaidai, kurie tęsis iki rugsėjo 15 d.

2. Ateinantį, penktadienį rugsėjo 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašant Dievo palaimos ir užtarimo.

3. Ateinantį šeštadienį Bažnyčia minės šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

4. Sekmadienį švęsime Švento Kryžiaus išaukštinimo šventę. Šio sekmadienio šv. Mišių rinkliava yra skiriama mūsų parapijos ir vyskupijos „Carito“ reikmėms. Nuoširdus ačiū, kad savo lėšomis, maisto produktais prisidedate prie vargšų ir vaikų iš Dienos centro maitinimui ir globai.

5. Nuo sekmadienio, rugsėjo 14 d. mūsų Bazilikoje bus Popiežiaus Šv. Jono Pauliaus II-ojo relikvijos. Po Šv. Mišių bus kalbama Šv. Jono Pauliaus II-ojo litanija, suteikiamas palaiminimas su Šventojo relikvijom.

6. Organizuojamos jaunimo nuo 14 metų (aštuntokų) ir suaugusiųjų grupės pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui. Moksleivius ar jų tėvelius prašome kreiptis į tikybos mokytojus, o suaugusius į parapijos kleboną.

7. Jau yra gautas naujas rugsėjo mėnesio „Artumos“ žurnalo numeris. Užsiprenumeravusius kviečiame užeiti į raštinę.

8. Rugsėjo 12 d. 10.15 val. Pal. J. Matulaičio draugijos nariai kviečiami į susirinkimą parapijos salėje.

 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn