Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. rugpjūčio 31 d.
Paskelbta: 2014-09-01 09:07:32

 

1. Ateinantį trečiadienį minimas šv. Grigalius Didysis, Bažnyčios mokytojas, penktadienį, pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus širdį aukotojų intencijomis ir už bažnyčios geradarius. Taip pat šeštadienį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

2. Rugsėjo 1 d. 9.00 val. mūsų bažnyčioje pamaldomis naujuosius mokslo metus pradės Marijonų gimnazijos bendruomenė. 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už mūsų parapijos moksleivius, studentus, jų tėvelius, pedagogus, mokyklų bendruomenių narius. Kviečiame pasimelsti, kad prasidedantys mokslo metai būtų prasmingi ir palaimingi.

3. Ateinantį sekmadienį šv. Mišių rinkliava yra skiriama mūsų parapijos ir vyskupijos „Caritui“. Ačiū, kad savo lėšomis, maisto produktais prisidedate prie vargšų ir vaikų iš Dienos centro maitinimo ir globos.

 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn