Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. rugpjūčio 17 d.
Paskelbta: 2014-08-16 21:40:56

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčia minės: trečiadienį – šv. Bernardą, abatą, Bažnyčios mokytoją, ketvirtadienį – šv. Pijų X, popiežių, penktadienį – švč. Mergelę Mariją Karalienę.

2. Ateinantį šeštadienį, rugpjūčio 23 d., juodojo kaspino dieną, prisimindami J. Ribentropo – V. Molotovo aktą, atėmusį Baltijos šalių nepriklausomybę melsimės už genocido aukas, tautos vienybę, lietuvius esančius tiek šalyje, tiek išvykusius į kitus kraštus. Šv. Mišios 9.00 val. kviečiame dalyvauti senjorus, tremtinius, politinius kalinius, šaulius kitų patriotiškai nusiteikusių organizacijų narius bei visus tikinčiuosius.

3. Parapijiečiai kreipiasi prašydami koplyčios savo mirusiųjų pašarvojimui. Pasimelsti už mirusiuosius ir su jais atsisveikinti yra galimybė Aušros Vartų koplyčioje. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į budintį kunigą.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn