Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. birželio 8 d.
Paskelbta: 2014-06-08 13:18:16

 

1. Šiandien švenčiame Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija. Kiekvienam tikinčiajam, dalyvaujančiam pamaldose, kuriose giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, įprastomis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai.

2. Ateinantį trečiadienį minėsime šv. Barnabą, apaštalą, ketvirtadienį, birželio 12 d., popiežiaus Pranciškaus įvestą Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventę, 12 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis.

3. Ateinantį penktadienį, birželio 13 d. minimas šv. Antanas Paduvietis Vilkaviškio vyskupijos globėjas. Šv. Antano atlaidai vyks kitą sekmadienį, birželio 15 d., taip pat švęsime Švč. Trejybės iškilmę. Po sumos šv. Mišių bus procesija.

4. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie paaukojate gėlių mūsų bažnyčios papuošimui. Teatlygina jums Dievas.

5. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skirtos Vilkaviškio vyskupijos reikmėms.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn