Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2014 m. gegužės 11 d.
Paskelbta: 2014-05-11 16:58:17

 

1. Šiandien – Gerojo Ganytojo sekmadienis, meldžiamės už dvasinius pašaukimus. Ruoštis kunigystei kviečiami jaunuoliai nuo 18 metų, pakrikštyti ir praktikuojantys tikėjimą, rimtai apsvarstę pašaukimą, baigę vidurinę ar jai tolygią mokyklą.

2. Rytoj, gegužės 12 d., palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas. 10.15 val. parapijos salėje susitikimas su ses. Igne Marijošiūte MVS, 11.00 Rožinio malda, 12.00 šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį.

3. Gegužės 15 -ąją, ketvirtadienį, minint Tarptautinę šeimos dieną, Kaune, „Žalgirio“ arenoje organizuojama Lietuvos krikščioniškų šeimų šventė 3D: Dovana, Dėkingumas, Džiaugsmas. Renginio pradžia 19 val. Šventėje koncertuos Veronika Povilionienė ir „Blezdinga“, modernaus folkloro grupė „Čiūtyta“, Petras Vyšniauskas, „Quorum“ ir „Žalgiro“ choras bei Lietuvos kariuomenės orkestras. Tarp muzikinių numerių – šeimų liudijimai, visoje Europoje garsios sociologės, publicistės, Gabrielės Kuby pasidalijimas, vyskupo Kęstučio Kėvalo žodis. Bilieto kaina 7 litai. Įsigyti galima prie išėjimo iš bažnyčios pas budinti patarnautoją.

4. Penktadienį, gegužės 16 d., 12.00 val. mūsų bažnyčios Aušros Vartų koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų, bažnyčios ir geradarių intencijomis.

5. Ateinantį šeštadienį, gegužės 17 d., Lūginėje, palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje, organizuojama šeimų šventė. Pradžia12.00 val. Programoje: šv. Mišios, koncertas, agapė. Į šventę 11.30 val. veš autobusai nuo bazilikos ir nuo parduotuvės „Iki“ Mokoluose.

6. Ateinantį sekmadienį, Gegužinės pamaldos bus po rytinių 8-tos val. šv. Mišių. 13-tą val. mūsų bažnyčioje Sakralinės muzikos ir poezijos valanda vyskupo Vincento Brizgio atminimui. Išgirsime Čiurlionio kvartetą, vargonų ir trimito muziką.

7. Taip pat ateinantį sekmadienį Krikščioniškas kino klubas kviečia į kino seansą iš ciklo "Pradžioje buvo". Parapijos salėje 19.00 val. bus rodomas filmas “Genezė”.

8. Artėja Tėvo diena, šiais metais ją švęsime birželio 1 dieną. Nuo ateinančio sekmadienio bus galima užsirašyti šv. Mišioms Tėvo dienos oktavai.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn