Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2013 m. sausio 6 d.
Paskelbta: 2013-01-05 23:18:28

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties Apsireiškimo, Trijų Karalių, iškilmę. Pamaldose šventinami auksas, smilkalai ir kreida.

2. Po 11 val. šv. Mišių apie 11.50 val. prie bažnyčios vartų atkeliaus teatralizuoti trys karaliai, kurie pakvies kartu eiti miesto gatvėmis ir aplankyti šv. Vincento bažnyčią.

3. Su Trijų karalių iškilme yra susijęs gražus paprotys: kviečiamasi kunigą į namus, kad jie būtų pašventinti ir po to ant durų užrašomos Trijų išminčių, aplankiusių Jėzų, pirmosios vardų raidės K+M+B. Pašventintą kreidą galima pasiimti po kiekvienų šv. Mišių prie šv. Antano altoriaus, o dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę. Labai pagirtina, kai pasirūpiname ir savo artimaisiais ar kaimynais, ypač neįgaliaisiais, kurie patys į bažnyčią ateiti negali. Dėkojame visiems, kurie geranoriškai surašo daugiabučių gyventojus, priimančius kunigą.

4. Sausio 12 d., šeštadienį, 12 val. bus aukojamos šv. Mišios į pal. Jurgį Matulaitį, Jūsų, aukotojų, intencijomis. Kviečiame ateiti ir pasimelsti 11.00 val. šv. Rožinio malda.

5. Sausio 13 d., ateinantį sekmadienį, Viešpaties Krikšto šventė, su kuria pasibaigia Kalėdų laikotarpis. Laisvės gynėjų dienos proga sumos šv. Mšiose 12.00 val. melsimės už Tėvynę ir jos gynėjus.

6. Gautas naujas 2013 metų sausio mėnesio „Artumos“ žurnalo numeris, kuris pradeda Tikėjimo metų temų seriją. Užsisakiusius ir visus, kurie norite įsigyti, prašome kreiptis į raštinę.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn