Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. lapkričio 4 d.
Paskelbta: 2012-11-03 20:39:51

 

1. Visą Vėlinių oktavą kiekvienas tikintysis, pamaldžiai aplankęs kapus, kasdien gali pelnyti atlaidus ir mirusiųjų naudai.

2. Visą Vėlinių aštuondienį iki lapkričio 8 d. vakarais prieš šv. Mišias 17.00 val. jūsų intencijomis už mirusius bus giedamas šv. Rožinis.

3. Šiandien po votyvos šv. Mišių apie 10.30 val. mūsų bažnyčioje vyks tautos poeto prelato Jono Mačiulio-Maironio gimimo 150-mečio minėjimas. Giedos Šešupės choras. Girdėsime poeto eiles.

4. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: penktadienį – Laterano bazilikos pašventinimą, šeštadienį – šv. Leoną Didįjį, popiežių, Bažnyčios mokytoją.

5. Gautas naujas „Artumos“ ir „Magnifikat“ numeris.

6. Po šv. Mišių bažnyčios prieangyje galima pasiimti popiežiaus Benedikto XVI Tikėjimo metams skirtą laišką „Porta fidei“.

7. Nuoširdžiai dėkojame už bažnyčios remontui skirtas aukas. Teatlygina jums Visagalis Dievas.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn