Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. spalio 7 d.
Paskelbta: 2012-10-06 17:40:03

 

 1. Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje spalio mėnesį šiokiadieniais šv. Rožiniu meldžiamasi kiekvieną vakarą 17.30 val., prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta, 17.00 val. Sekmadieniais po sumos šv. Mišių. Kviečiame ateiti ir šv. Rožinį melstis bendruomenėje.

2. Ateinantį penktadienį, spalio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašydami Dievo palaimos ir užtarimo. Kviečiame dalyvauti. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariai į spalio mėnesio susitikimą kviečiami po 12 val. šv. Mišių. Laukiame visų parapijos salėje.

3. Popiežius Benediktas XVI ateinančius metus skelbia Tikėjimo metais. Tikėjimo metai mūsų vyskupijoje iškilmingai bus pradėti švęsti šv. Mišiomis katedroje Vilkaviškyje spalio 11 d. 18.00 val.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn