Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. rugsėjo 9 d.
Paskelbta: 2012-09-11 20:47:10

 

 1. Ateinantį, trečiadienį, rugsėjo 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašydami Dievo palaimos ir užtarimo.

2. Ateinantį ketvirtadienį Bažnyčia minės šv. Joną Auksaburnį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją, penktadienį – Švento Kryžiaus išaukštinimo šventė. Šeštadienį – Švč. Mergelė Marija Sopulingoji.

3. Taip pat ateinantį šeštadienį 12 val. pamaldos už Baraginės bendruomenę.

4. Ateinantį sekmadienį, rugsėjo 16 d., 12.00 val. bus aukojamos šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją Gailestingumo Motiną aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis.

5. Šiluvoje prasidėjo didieji atlaidai, kurie tęsis iki rugsėjo 15 d.

6. Organizuojamos jaunimo nuo 14 metų (aštuntokų) ir suaugusiųjų grupės pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui. Moksleivius ar jų tėvelius prašome kreiptis į tikybos mokytojus, o suaugusius į parapijos kleboną.

7. Jau yra gautas naujas rugsėjo mėnesio „Artumos“ žurnalo numeris. Užsiprenumeravusius kviečiame užeiti į raštinę.

8. Šiandienos šv. Mišių rinkliava skiriama mūsų parapijos ir vyskupijos „Caritui“. Iš šių lėšų organizuojamas vargšų ir vaikų iš Dienos centro maitinimas bei globa. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų paaukotas lėšas ir maisto produktus.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn