Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

Pasaulinė Dievo Motinos ikonos piligrimystė gyvybės ir meilės civilizacijai apginti "Nuo vandenyno iki vandenyno" Lietuvoje.
Paskelbta: 2012-08-04 23:05:09

 

Š.m. rugpjūčio 5 - 12 dienomis Čenstakavos Dievo Motinos ikonos piligrimystės kelias drieksis per Lietuvą. Rugpjūčio 5 d. Skaiskalnės miestelyje (Latvija) po šv. Mišių ikona bus iškilmingai perduota Panevėžio vyskupijos atstovams. Pasiruošimas piligrimystei prasidėjo š.m. sausio 29 d. Čenstakavoje, Jasna Guros vienuolyne, kuriame susirinko 16 Europos ir Azijos šalių bei JAV gyvybę ir šeimą ginančių organizacijų atstovai. Čenstakava pasaulinės piligrimystės pradžiai pasirinkta neatsitiktinai – stebuklingoji Čenstakavos Dievo motinos Ikona yra svarbi tiek katalikams, tiek ortodoksams.

Tokios apimties akcija gyvybei, meilei ir šeimai apginti yra rengiama pirmą kartą pasaulyje. Ir pirmą kartą į gyvybės ir meilės gynimo akciją vieningai įsijungė abi didžiosios Krikščionių Bažnyčios. Piligriminė kelionė prasidėjo prie Ramiojo vandenyno, Vladivostoke š.m. birželio 15 d. ir turėtų baigtis aplankius 23 šalis bei įveikus 18 tūkstančių kilometrų prie Atlanto vandenyno. "Įsigali mirties kultūra. Kasdien žudomi vaikai pačiame saugiausiame prieglobstyje – motinų įsčiose. Tarptautiniai įstatymai negina negimusiojo gyvybės...Mažiausias žmogus tampa moderniųjų technologijų produktu... Priemonės, naikinančios vaisingumą ir gyvybę, tapo kasdieninio gyvenimo dalimi...Aršiai puolama santuoka ir šeima...Stovime prieš Tave, mūsų Atpirkėjo Motina, suvokdami, kad vieni nesame pajėgūs laimėti globalinės kovos. Stiprink mus visus. Globok šeimą. Apsaugok gyvybę",- šiais žodžiais kreipiamasi į Dievo Motiną kiekvienoje šalyje ir kiekvienoje šventovėje, kurioje piligriminės kelionės metu apsilanko Dievo Motinos paveikslas. Plačiau apie pasaulinę piligriminė kelionę ir Dievo Motinos ikonos piligrimystės Lietuvoje detales skaitykite internetiniame puslapyje

www.nuovandenynoikivandenyno.lt


Čenstakavos Dievo Motinos ikona atvyksta į Vilkaviškio vyskupijos Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo baziliką

2012 rugpjūčio 11 d. (šeštadienis)

17.00 val. ikonos pasitikimas Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje
17.05 val. giedamasis rožinis
18.00 val. Mišios, po jų – Marijos litanija

2012 rugpjūčio 12 d. (sekmadienis)

8.00 val. Mišios, po jų - rožinis
9.30 val. ikonos perdavimas Lenkijos delegacijai


Kviečiame tikinčiuosius dalyvauti ikonos sutikime bei numatytose pamaldose. Drauge su Marija melskimės, kad gyvybės kultūra vis labiau įsigalėtų mūsų mieste, šalyje ir visame pasaulyje.

aukštyn