Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. liepos 29 d.
Paskelbta: 2012-07-31 08:49:01

 

Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:
• Antradienį, liepos 31 d., Šv. Ignacą Lojolą, kunigą.
• Trečiadienį, rugpjūčio1d., Alfonsą Mariją Ligiorį, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.
• Ketvirtadienį, rugpjūčio 2 d., mūsų bažnyčioje įprastinėmis sąlygomis galima pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. Tam reikia būti malonės būsenos, priimti Švč. Sakramentą ir pamaldžiai sukalbėti „Tėve mūsų“ bei Tikėjimo išpažinimą.
• Rugpjūčio 3 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis šv. Mišiose melsimės į švč. Jėzaus Širdį.
• Šeštadienį, rugpjūčio 4 d., 9.30 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją.
• Rugpjūčio 4 d., šeštadienį, šv. Joną Mariją Vianiejų, Arso kleboną;
• Yra gautas „Artumos“ žurnalas ir maldynėlis „Magnificat“. Galima pasiimti bažnyčios raštinėje.

 Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn