Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. birželio 3 d.
Paskelbta: 2012-06-02 21:29:04

 

 

1. Šiandien švenčiame Švč. Trejybės iškilmę.

2. Taip pat šiandien – Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms dar galite užsirašyti pas patarnautoją budintį prie įėjimo į bažnyčią.

3. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Visą mėnesį po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po sumos bus birželinės pamaldos su Švč. Sakramento išstatymu. Kviečiame dalyvauti.

4. Ateinantį sekmadienį, birželio 10 d., švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po sumos šv. Mišių vyks devintinių procesija šventoriuje.

5. Yra gautas birželio mėnesio žurnalas „Artuma“ bei mėnraštis „Magnificat“.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn