Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. gegužės 27 d.
Paskelbta: 2012-05-28 09:24:53

 

1. Šiandien švenčiame Šventosios Dvasios atsiuntimo (Sekminių) iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias bus procesija. Kiekvienam tikinčiajam, dalyvaujančiam pamaldose, kuriose giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, įprastomis sąlygomis suteikiami visuotiniai atlaidai.

2. Taip pat šiandien 14.30 val. skambės sakralinės muzikos valanda iš ciklo „Džiūgaukim aleliuja“, giedos Vilniaus Bernardinų bažnyčios choras LANGAS, vargonuos Bernardas Vasiliauskas.

3. Ateinantį ketvirtadienį, gegužės 31 d., Bažnyčia mini Švč. Mergelės Marijos Apsilankymą. Taip pat ketvirtadienį tarptautinės vaikų dienos proga 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už vaikus. Giedos jungtinis Marijampolės mokyklų vaikų choras.

4. Ateinantį penktadienį minimas šv. Justinas, kankinys. Kadangi tai yra ir pirmasis birželio penktadienis, 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis. Šeštadienį, kaip įprasta, į Švč. Mergelę Mariją.

5. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Visą mėnesį po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos bus birželinės pamaldos su Švč. Sakramento išstatymu. Kviečiame dalyvauti.

6. Gautas naujas birželio mėnesio leidinys „Magnificat“.

7. Ateinantį sekmadienį, birželio 3 d., švęsime Švč. Trejybės iškilmę ir Tėvo dieną. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn