Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. balandžio 15 d.
Paskelbta: 2012-04-15 15:13:56

 

1. Šiandien – Atvelykis ir Dieviškojo Gailestingumo šventė.

2. Taip pat šiandien 12.00 val. šv. Mišiose giedos Lietuvos edukologijos universiteto akademinis choras AVE VITA.

3. 16.30 val. sakralinės muzikos valanda. Karl Jenkins REQUIEM atliks chorai GABIJA ir AVE VITA. Kviečiame pasiklausyti.

4. Rytoj, balandžio 16 d., 12.00 val., mūsų bažnyčioje, Aušros Vartų koplyčioje, melsimės į Mergelę Mariją, Dievo Gailestingumo Motiną, aukotojų intencijomis.

5. Balandžio 19 d. 17 val. labdaros ir paramos fondas Sūduvos ateitis kviečia į konferenciją – atminimo popietę „Kunigas Juozas Montvila – pasaulio Lietuvis“, skirtą 100-osioms jo žūties Titanike metinėms. Konferencija vyks Europa Royale viešbučio konferencijų salėje. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

6. Artėja motinos diena. Kitą sekmadienį pas budintį patarnautoją bus galima paaukoti šv. Mišioms už mirusias ir gyvąsias mamas.

7. Iki gegužės 1 d. dar galima suspėti parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Nuoširdžiai dėkojame už bažnyčiai skirtas aukas.

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn