Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. balandžio 8 d. Šv. Velykos
Paskelbta: 2012-04-07 19:09:30

 

1. Mieli tikintieji, parapijoje patarnaujančių dvasininkų vardu nuoširdžiai sveikiname Jus šventų Velykų iškilmės proga. Linkime kiekvieną dieną kartu su Prisikėlusiu Kristumi blogį nugalėti gerumu ir su viltimi žvelgti į ateitį.

2. Šiandien votyvos 9.30 val. šv. Mišių nebus.

3. Rytoj, balandžio 9 d., pirmadienį, – antrąją Velykų dieną – mūsų bazilikoje pamaldos sekmadienio tvarka.

4. Ateinantį ketvirtadienį, balandžio 12 d. 12.00 val., melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašydami Dievo malonių ir Palaimintojo užtarimo.

5. Ateinantį sekmadienį balandžio 15 d. – Atvelykis ir Dieviškojo Gailestingumo šventė.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn