Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. kovo 18 d.
Paskelbta: 2012-03-18 18:31:00

 

1. Maltos ordinas organizuoja piligriminę kelionę neįgaliesiems į Lurdo šventovę. Šiai akcijai paremti šiandien ir kitą sekmadienį šventoriuje platinamos žvakutės, kurios bus nuvežtos į Lurdą ir uždegtos Mergelės Marijos apsireiškimo vietoje.

2. Šio sekmadienio rinkliava skirta mūsų bažnyčios šildymui, kuro sąnaudoms padengti.

3. Rytoj, kovo 19 d., minėsime šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinio, iškilmes. Papildomos šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val. Šia proga visus kviečiame pasimelsti už varduvininkus.

4. Ateinantį sekmadienį, kovo 25 d., po vakarinių šv. Mišių apie 19 val. Krikščioniškas kino klubas kviečia į Gavėnios kino seansą, kurio tema - „Gailestingumui nėra uždarytų durų“. Bus rodomas filmas „Septintasis kambarys“, apie šventosios Kryžiaus Teresės Benediktos (Editos Štein) gyvenimą.

5. Primename, kad kovo mėnesio paskutinįjį sekmadienį Lietuvoje įvedamas vasaros laikas, laikrodžio rodyklės sukamos vieną valandą į priekį. Tad kitą sekmadienį nevėluokime į pamaldas.

6. Šiais palaimintojo Jurgio Matulaičio metais Gavėnios rekolekcijos mūsų parapijoje bus ypatingos. Norintys geriau pažinti palaimintojo Jurgio dvasingumą kviečiami ne tik dalyvauti šv. Mišiose, bet ir konferencijose bei mąstymuose. Rekolekcijas šiais metais ves vargdienių ses. Viktorija Plečkaitytė ir mūsų bazilikoje patarnaujantys dvasininkai. Rekolekcijos prasidės kovo 30 d., penktadienį, po vakarinių šv. Mišių apie 19 val. parapijos salėje bus pirmoji, įvadinė, konferencija. Kitos konferencijos vyks taip pat parapijos salėje: šeštadienį 9.30, 11.00 ir 16.00 val., Verbų sekmadienį po rytinių ir votyvos šv. Mišių. Šeštadienį prieš Verbas pamaldos – sekmadienio tvarka, 17.00 val. susitaikinimo pamaldos.

 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn