Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. kovo 4 d.
Paskelbta: 2012-03-03 20:13:53

 

1. Šiandien mūsų parapijos Dienos centro vaikai kviečia į Kaziuko mugę. Po kiekvienų Šv. Mišių prie šventoriaus vartų bus galima įsigyti įvairių vaikų darbelių ir tuo būdu paremti parapijos Caritas veiklą.

2. Ateinantį sekmadienį, kovo 11 d., minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Pamaldos už Tėvynę mūsų bažnyčioje bus 12.00 val.

3. Gauti nauji „Artumos“ žurnalo ir maldynėlio „Magnificat“ numeriai, kuriuos po šv. Mišių galima atsiimti raštinėje.

4. Primename apie galimybę parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Mokesčių inspekcijos darbuotojai rekomenduoja tai atlikti elektroniniu būdu. Tam skirtų formų galima rasti prie pal. Jurgio Matulaičio koplyčios aukų dėžutės. Neturinčius galimybės naudotis internetu užpildytas anketas prašome pristatyti į mokesčių inspekciją arba palikti pas budintį kunigą. Nuoširdžiai dėkojame už mūsų bažnyčiai skirtas aukas.
 

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn