Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2012 m. vasario 12 d.
Paskelbta: 2012-02-12 12:55:14

 

1. Ateinantį antradienį, vasario 14 d., minėsime šv. Kirilą ir Metodijų, Europos globėjus.

2. Taip pat antradienį pirmą kartą į Marijampolę atvyksta Žemaičių vyskupystės muziejaus kilnojamoji paroda ''Motiejaus Vallančiaus blaivystės sąjūdis''. Parodos atidarymas 15 val. Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje. Paroda veiks dvi savaites. Rengėjai kviečia aplankyti parodą.

3. Ketvirtadienį, vasario 16 d., Lietuvos Valstybės atkūrimo minėjimas. Šia proga 12.00 val. mūsų bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę. Taip pat šiose Mišiose, kaip ir kiekvieno mėnesio 16 d., melsimės aukotojų intencijomis į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną.

4. Ateinantį sekmadienį, vasario 19 d., 12.00 val. sumos šv. Mišiose melsimės už blaivystę, prašydami išsivadavimo iš priklausomybių ir palaimos „Blaivystės sąjūdžio“ nariams vyskupo Motiejaus Valančiaus 211 m. gimimo proga.

5. Džiugu, kad sąmoningai tikintys parapijiečiai noriai kviečiasi kunigą į savo namus kalėdoti. Nuoširdžiai dėkojame aktyviesiems kaimo bendruomenių, daugiabučių namų gyventojams, kurie labai palengvina kunigų darbą apklausdami kaimynus ir surašydami tuos, kurie laukia kunigo palaiminimo. Nuoširdžiai dėkojame  už Jūsų aukas.

6. Ateinantį sekmadienį rinkliava bus skirta mūsų bažnyčios šildymui, kuro sąnaudoms padengti.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn