Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. liepos 3 d.
Paskelbta: 2011-07-04 19:39:56

1. Trečiadienį, liepos 6 d., minime Mindaugo karūnavimo, valstybės, dieną. Šia proga 12.00 val. melsimės už Lietuvos valstybę ir Sūduvos krašto žmones.

2. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 10-17 d. Nuo penktadienio, liepos 1 d., pradėjome noveną į pal. Jurgį Matulaitį. Devyndienio metu kiekvieną dieną po vakarinių šv. Mišių meldžiamės už sunkiai sergančius ligonius, prašydami jiems sveikatos. Ligonių sąrašus galima paimti „Diemedyje“. Kviečiame vienytis bendroje maldoje už ligonius.

3. Ketvirtadienį, liepos 7 d., 10.00 val. kviečiame visus galinčius ir norinčius pinti vainikus bazilikos papuošimui. Kas galite, prašome jau iš vakaro arba tą pačią dieną atvežti tujų ar kitų žalumynų šakelių. Reikalui esant, yra ir parapijos transportas.

4. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narių susirinkimas vyks Lūginėje liepos 8 d. 16 val.

5. Šv. Mišios iškilmių savaitės metu bus įprasta tvarka. Papildomos šv. Mišios šiokiadieniais bus 12.00 val. Nuo 11.30 vyks maldos palaimintojo Jurgio koplyčioje. Antrąjį atlaidų sekmadienį, liepos 17-ąją, 11 val. šv. Mišių nebus. Kiekvieną minėjimo dieną po 12 val. Mišių vyks suneštinės vaišės – agapė.

6. Visą atlaidų savaitę nuo pirmadienio iki šeštadienio 10.00 val. Marijonų gimnazijoje vyks konferencijos, skirtos pal. Jurgio Matulaičio minėjimui. Smulkesnė informacija stende.

7. Ateinantį šeštadienį, liepos 9 d. 15 val. žygis pėsčiomis nuo bazilikos į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje, 17.00 val. šv. Mišios, po kurių prasidės programa jaunimui.

8. Koplyčia Lūginėje bus atidaryta kiekvieną atlaidų dieną nuo 9.30 iki 18.30 val.
 

aukštyn