Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. birželio 19 d.
Paskelbta: 2011-06-19 18:25:56

 

1. Šiandien švenčiame Švč. Trejybės iškilmes. Mūsų parapijoje – šv. Antano atlaidai. Po sumos šv. Mišių bus padėkos procesija aplink bažnyčią.

2. Ateinantį antradienį minimas šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis, studentų ir katalikiško jaunimo globėjas.

3. Ateinantį trečiadienį Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos nariams organizuojama piligriminė kelionė į Vilnių. Registruotis prašome „Diemedžio“ parduotuvėje.

4. Ateinantį penktadienį, birželio 24 d., šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmės. Papildomos pamaldos bus 12.00 val. Melsimės už varduvininkus. Pasninkas neprivalomas.

5. Nuo birželio 24 iki 26 dienos Metelių Kryžiuose (prie Dusios ežero) vyks šeimų stovykla. Kviečiame dalyvauti. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

6. Ateinantį sekmadienį, birželio 26 d., švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmes. Po sumos šv. Mišių vyks devintinių procesija šventoriuje. Kviečiame dalyvauti šiose pamaldose.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn