Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. gegužės 22 d.
Paskelbta: 2011-05-22 21:26:55

 

1. Šiandien, sekmadienį, gegužės 22 d. apie 13.30 val. mūsų parapijos salėje vyks paskutinė šį pusmetį paskaita iš ciklo BIBLIJOS ĮVADAS. Kviečiame dalyvauti.

2. Ateinantį antradienį, gegužės 24 d., 18.00 val. Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre (buvusios kunigų seminarijos patalpose) pirmojo Lietuvoje Bažnytinės muzikos žinyno pristatymas. Kviečiame dalyvauti.

3. Ateinantį ketvirtadienį, gegužės 26 d., Bažnyčia mini šv. Pilypą Nėrį, kunigą.

4. Ateinantį penktadienį, gegužės 27 d., 10.00 val. šv. Mišios už Jono Totoraičio mokyklos bendruomenę, mininčią 40 metų jubiliejų.

5. Ateinantį sekmadienį, gegužės 29 d., votyvos šv. Mišiose 9.30 val. melsimės už Marijampolės miestą, giedos „Šešupės“ choras.

6. Birželio 2 d. 9.00 val. Lietuvos sveikatos mokslų universitete Kaune vyks tarptautinė mokslinėpraktinė konferencija „Vaisingumo pažinimas – asmens teisė žinoti“. Ypač kviečiamos šeimos, kurios negali susilaukti vaikučių. Bus aptariami šiuolaikiniai natūralūs nevaisingumo gydymo metodai. Smulkesnė informacija internetinėje mūsų parapijos svetainėje.

7. Artėja Tėvo diena. Už mirusius ir gyvus tėvelius oktavos šv. Mišioms galite užsirašyti pas patarnautoją prie išėjimo iš bažnyčios.

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn