Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

ENCIKLOPEDINIO ŽINYNO „BAŽNYTINĖ MUZIKA“ PRISTATYMAS
Paskelbta: 2011-05-21 10:36:29

Tai pirmasis Lietuvoje Bažnytinės muzikos žinynas, kurį sudaro studijos apie krikščionių muziką, Katalikų Bažnyčios dokumentus, Rytų ir Vakarų Bažnyčių liturgiją ir muziką, giedojimo atmainas (ambraziejiškąjį, gališkąjį, grigališkąjį, mosarabiškąjį, senąjį Romos, protestantiškąjį choralą, ženklinį giedojimą). Daug straipsnių skirta bažnytinės muzikos žanrams, formoms, notacijai, muzikos instrumentams, giesmynams. Žinyne apžvelgta ir neliturginė muzika. Šio enciklopedinio leidinio straipsniuose atspindėta ir Lietuvos krikščioniškųjų konfesijų bažnytinės muzikos istorija, kūryba, dabartis. Leidinio studijų ir straipsnių pabaigoje pateikta literatūra. Kompaktinės plokštelės muzikiniai kūriniai iliustruos grigališkojo, protestantiškojo choralo skambėjimą, stačiatikių (ir sentikių) giedojimą, sentikių dvasines eiles, vargonų skambesį.


PRISTATYME DALYVAUS
Žinyno mokslinės redakcinės tarybos narys kun. teol. lic., bažn. muz. mgr. Vilius Sikorskas
Žinyno projekto vadovė ir vyresnioji mokslinė redaktorė Birutė Žalalienė


RENGINIO METU SAKRALINĘ MUZIKĄ GIEDOS
Č. Sasnausko vardo choras. (Vadovas – chor. dirig. mgr. Mindaugas Radzevičius)

PRISTATYMĄ VES
kun. psich. mgr,. teol. lic. Rytis Baltrušaitis

Dalyviai galės įsigyti pristatomą knygą leidyklos kaina.

 

Daugiau informacijos: el. paštu — sakramentai@vk.lcn.lt, mob. tel. nr. (370) 674 54 153
Organizuoja Vilkaviškio vyskupijos Religinio Švietimo centras

aukštyn