Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. gegužės 8 d.
Paskelbta: 2011-05-07 22:23:37

 


1. Gegužės mėnesį skiriame Dievo Motinai Švč. Mergelei Marijai. Gegužinės pamaldos mūsų bažnyčioje vyksta šiokiadieniais po vakarinių šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos.

2. Šiandien (sekmadienį, gegužės 8 d.) po šventų Mišių Šventosios Šeimos seserys rinks aukas atgautų Šventosios Šeimos namų koplyčios remontui. Prašome pagal galimybes paremti.

3. Šiandien (sekmadienį, gegužės 8 d.) apie 13.30 val. mūsų parapijos salėje vyks paskaita iš ciklo BIBLIJOS ĮVADAS.

 4. Ateinantį trečiadienį, gegužės 11 d., 15.00 val. parapijos salėje prof. Stasio Vaitekūno knygos apie vyskupą Justiną Staugaitį pristatymas. Dalyvaus autorius.

5. Gegužės 12 d. 12.00 val., ketvirtadienį, šv. Mišios į palaimintąjį Jurgį Matulaitį.

6. Ateinantį sekmadienį, gegužės 15 d., tarptautinė šeimų diena. Šia proga Lūginėje, palaimintojo Jurgio Matulaičio tėviškėje, organizuojama šeimų šventė. Į šventę veš autobusai: 11.30 val. nuo „IKI“ parduotuvės Mokoluose bei autobusų sustojimo aikštelės prie ligoninės. Nuo mūsų bažnyčios autobusas išvažiuos 11.50 val. Po šventės autobusai parveš į miestą. Mūsų bazilikoje sumos šv. Mišių nebus. Renginio pradžia 12.00 val. Visus raginame pasimelsti Lūginėje.

7. Taip pat ateinantį sekmadienį po vakarinių šv. Mišių parapijos salėje – krikščioniško kino vakaras. Matysime filmą “Saulėtekis: dviejų žmonių daina” po to diskusija tema: kodėl santuokoje stipriausiai patiriama vienatvė. Kviečiame dalyvauti.

Klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn