Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. kovo 20 d.
Paskelbta: 2011-03-20 18:44:16

 

1. Šiandien švenčiame antrąjį Gavėnios sekmadienį.

2. Šiandien po 11 val. Mišių visus kviečiame į misionieriško katalikiško judėjimo Jaunieji misionieriai pristatymą. Dalyvaus svečiai, Jaunieji misionieriai, iš Kauno Petrašiūnų parapijos. Po renginio bus agapė ir norinčių dalyvauti šiame judėjime registracija.

3. Taip pat šiandien po sumos šv. Mišių ir Kryžiaus kelio pamaldų apie 13 val. 45 min. mūsų parapijos salėje vyks paskaita iš ciklo BIBLIJOS ĮVADAS. Prelegentas – kun. Daniel Dikevič. Kviečiame dalyvauti.

4. Ateinantį penktadienį, kovo 25 d., švęsime Viešpaties Apsireiškimo iškilmes. Papildomos pamaldos bus 12.00 val.

 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn