Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. vasario 13 d.
Paskelbta: 2011-02-14 21:19:50

 

1. Šiandien, vasario 13 d., po vakaro šv. Mišių, apie 19.00 val., parapijos salėje, tęsiant krikščioniško kino vakarus, kino kritikas Ramūnas Aušrotas pristatys filmą „Įsimintinas pasivaikščiojimas“. Po peržiūros filmo aptarimas. Kviečiame dalyvauti.

2. Vasario 14 d., pirmadienį, Bažnyčia mini šv. Kirilą ir Metodijų, Europos globėjus.

3. Antradienį, vasario 16 d., Lietuvos Valstybės atkūrimo minėjimas. Šia proga 12.00 val. mūsų bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę. Taip pat šiose Mišiose, kaip ir kiekvieno mėnesio 16 d., melsimės aukotojų intencijomis į Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motiną.

4. Džiaugiamės, kad parapijiečiai noriai kviečiasi kunigą į savo namus kalėdoti. Nuoširdžiai dėkojame aktyviesiems daugiabučių namų gyventojams, kurie labai palengvina kunigų darbą apklausdami savo namo kaimynus ir surašydami tuos butus, kuriuose laukiamas kunigas. Taip pat nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn