Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. sausio 2 d.
Paskelbta: 2011-01-03 19:45:25

 

1. Šiandien švenčiame Viešpaties Apsireiškimo, Trijų Karalių iškilmes. Visose pamaldose šventinami dirbiniai iš taurių metalų, smilkalai ir kreida.

2. Su Trijų karalių iškilmėmis yra susijęs gražus paprotys: kviečiamasi kunigą į namus, kad jie būtų pašventinti, ant durų užrašomos Trijų išminčių, aplankiusių Jėzų, pirmosios vardų raidės K+M+B. Pašventintą kreidą galima bus pasiimti po kiekvienų šv. Mišių prie šv. Antano altoriaus bei prie išėjimo iš bažnyčios. Dėl kunigo apsilankymo prašome užeiti susitarti į raštinę. Labai pagirtina, kai pasirūpiname ir savo artimaisiais ar kaimynais, ypač neįgaliaisiais, kurie patys į bažnyčią ateiti negali. Dėkojame visiems, kurie geranoriškai surašo daugiabučių ar kaimų gyventojus, priimančius kunigą.

3. Aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis melsimės sausio 7 d., pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. šv. Mišiose į švč. Jėzaus Širdį.

4. Sausio 8 d., šeštadienį, vyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susikaupimo diena. Draugijos nariai kviečiami susirinkti 11.00 val. parapijos Caritas patalpose.

5. Ateinantį sekmadienį, sausio 9 d., Viešpaties Krikšto šventė, su kuria pasibaigia Kalėdų laikotarpis. Tačiau pagal seną paprotį Prakartėlę ir kalėdines eglutes galima laikyti iki Grabnyčių, vasario 2 d.

6. Taip pat sausio 9 d., sekmadienį, organizuojama išvyka autobusu į Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventę Prienuose. Joje dalyvauti kviečiamos tikinčios šeimos, ypač jaunos, su savo atžalomis. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje. Norinčius kartu vykti kviečiame užeiti į raštinę užsiregistruoti.

7. Jau gautas „Magnificat“ 2011 metų sausio mėnesio numeris.

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn