Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2011 m. sausio 1 d.
Paskelbta: 2011-01-01 15:20:00

 

1. Šiandien paskutinė Kalėdų oktavos diena, pradedame Naujuosius metus Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos iškilmėmis. Pamaldos – sekmadienio tvarka. Kiekvienas tikintysis, būdamas malonės stovyje ir pasimeldęs himnu „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, gali pelnyti visuotinius atlaidus.

2. Šie metai Lietuvos vyskupų paskelbti Dievo Gailestingumo metais. Linkime visiems šventų ir palaimingų metų.

3. Rytoj, sekmadienį, sausio 2 d., Trijų Karalių, Viešpaties Apsireiškimo iškilmės. Pamaldose bus šventinami auksas, smilkalai ir kreida. Galima atsinešti pašventinimui ir savo papuošalų bei kreidos.

4. 2011 m. sausio 9 d., sekmadienį, organizuojama išvyka autobusu į Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventę Prienuose. Joje dalyvauti kviečiamos tikinčios šeimos, ypač jaunos, su savo atžalomis. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje. Norinčius kartu vykti kviečiame užeiti į raštinę užsiregistruoti.

5. Jau gautas „Magnificat“ 2011 metų sausio mėnesio numeris.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn