Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. gruodžio 12 d.
Paskelbta: 2010-12-12 12:55:19

 

1. Šiandien švenčiame Advento sekmadienį, vadinamą Gaudete – Džiaukitės. Lieka nepilnos dvi savaitės iki šv. Kalėdų, tai yra laukimo ir dvasinio susitelkimo metas.

2. Pastaruoju metu Marijampolės apskritį sukrėtė keli šiurpūs autoįvykiai. Šiandien parapijos salėje po rytinių, votyvos ir moksleivių šv. Mišių apie saugų eismą kalbės ir vaizdinę medžiagą pristatys policijos darbuotojai. Dalyviams nemokamai bus dalinami atšvaitai. Į šį renginį ypač kviečiame pagyvenusius žmones, nes jiems dažnai kyla nemažas pavojus Lietuvos keliuose.

3. Ateinantį antradienį bažnyčia mini šv. Kryžiaus Joną, kunigą, Bažnyčios mokytoją. Ateinantį ketvirtadienį, gruodžio 16 d., 12.00 val. mūsų bažnyčioje, Aušros Vartų koplyčioje, melsimės į Mergelę Mariją, Dievo Gailestingumo Motiną, aukotojų intencijomis.

4. Gruodžio 17 d. 14 val. į mūsų bažnyčią bus atnešta Betliejaus šviesa, tai yra liepsna užžiebta Kristaus gimimo vietoje. Nuo šios ugnies visą likusį iki šv. Kalėdų laiką bus galima prisidegti žvakutę ir liepsną parsinešti į namus Kūčių vakarui.

5. Gruodžio 17 dieną 19 val. po vakarinių šv. Mišių – adventinio susikaupimo valanda „Ateinančiojo belaukiant“. Skambės G. F. Hendelio, G. Rosini, A. Vivaldžio ir kitų kompozitorių kūriniai; lietuvių ir užsienio rašytojų tekstai. Programą atliks kolegijos lektorės Birutė Pavalkienė, Aušra Morkūnienė ir Vida Mickuvienė. Kviečiame pasiklausyti.

6. Mūsų bazilikoje advento rekolekcijos prasidės ateinantį penktadienį, gruodžio 17 d., 18.00 val., šeštadienį papildomos šv. Mišios bus 11.00 ir 12.00 val. Rekolekcijos baigsis sekmadienį sumos šv. Mišiomis. 13.30 val. po pamaldų parapijos salėje paskaita apie šv. Raštą. Rekolekcijų vedėjas ir lektorius kun. Danel Dikevič. Dalyvavimas rekolekcijose ir paskaitoje padės geriau pažinti šv. Raštą, todėl skirkime tam laiko ir dėmesio.

7. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skirtos kunigų seminarijos išlaikymui.

8. Gruodžio 24 d. vakarinės pamaldos, taip vadinamos Piemenėlių arba Bernelių Mišios, bus ne 18.00, o 22.00 val.

9. Iki šv. Kalėdų kalėdaičių ir Caritas žvakučių bei parapijos kalendorių galima įsigyti bažnyčios prieangyje iš patarnautojo. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas.

10. Primename, jog atsiimti paskutinį šių metų žurnalo „Artuma“ numerį ir užsiprenumeruoti šį katalikišką leidinį kitiems metams galima po šv. Mišių raštinėje pas budintį kunigą. 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn