Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. gruodžio 5 d.
Paskelbta: 2010-12-06 19:06:13

 

1. Šiandien yra antras advento sekmadienis. Tikintieji šiuo laikotarpiu raginami nerengti triukšmingų pasilinksminimų, juose nedalyvauti ir daugiau skirti laiko maldai bei dvasiniam švenčių pasirengimui. Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 17-19 dienomis, jas praves biblistas kun. Danel Dikevič.

2. Ateinantį antradienį, gruodžio 7 d., Bažnyčia mini šv. Ambraziejų, vyskupą, Bažnyčios mokytoją.

3. Ateinantį trečiadienį, gruodžio 8 d., švęsime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmes. Papildomos pamaldos mūsų bažnyčioje bus 12.00 val. Melsimės už vienuolius ir vienuoles bei šv. Rožinio draugijos narius.

4. Gruodžio 9 d., ketvirtadienį, 15.00 val. pastoraciniame centre (buv. kunigų seminarija) vyks seminaras „Okultinių praktikų pasekmės ir jų gydymas per sakramentus“. Kalbės egzorcistas kun. Sigitas Bitkauskas. Smulkesnė informacija stende bažnyčioje.

5. Jau yra gautas paskutinis šių metų žurnalo „Artuma“ numeris. Primename, jog šį žurnalą ir maldynėlį „Magnificat“ galima užsiprenumeruoti ir kitiems metams. Atsiimti ir užsisakyti šiuos katalikiškus leidinius galima po šv. Mišių raštinėje pas budintį kunigą.

6. Pašventintus kalėdaičius galima įsigyti bažnyčios prieangyje viso advento metu. Kiekvienai šeimai kartu su kalėdaičiais bus galima pasiimti ir lankstinuką su parapijos kalendoriumi.

7. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie akcijoje „Gerumas mus vienija“ remiate vargingai gyvenančius maisto produktais ir piniginėmis aukomis. Caritas kviečia įsijungti į šią vargstančių paramos akciją įsigyjant akcijos žvakutę, jos platinamos kartu su kalėdaičiais. 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn