Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. lapkričio 28 d.
Paskelbta: 2010-12-02 18:46:04

 

1. Šiandien pradedame Adventą. Šis liturginis laikotarpis turi dvejopą pobūdį: tai yra pasirengimas Kalėdų – Kristaus Gimimo iškilmėms ir kartu prisiminimas, jog laukiame antrojo Kristaus atėjimo laikų pabaigoje. Adventas yra maldingo ir viltingo laukimo metas. Todėl tikintieji šiuo laikotarpiu raginami nerengti triukšmingų pasilinksminimų, juose nedalyvauti ir daugiau skirti laiko maldai ir dvasiniam švenčių pasirengimui. Rarotų šv. Mišios kiekvieną Advento sekmadienį bus 8.00 val. Švč. Mergelės Marijos valandos bus giedamos pusę valandos prieš šv. Mišias – 7.30 val.

2. Šiandien šventinami kalėdaičiai, kuriuos galima įsigyti bažnyčioje viso advento metu. Kiekvienai šeimai kartu su kalėdaičiais bus galima pasiimti ir lankstinuką su parapijos kalendoriumi. Taip pat paremsite Caritas veiklą įsigydami žvakučių „Gerumas mus vienija“ bažnyčios prieangyje iš patarnautojo arba parapijos Carite Bendoriaus g. 2. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas.

3. Atsiliepdami į popiežiaus Benedikto XVI kvietimą, šiandien meldžiamės už kiekvieną pradėtą gyvybę. Sumos šv. Mišiose ir per adoraciją Gailestingajam Jėzui pavesime negimusius kūdikius, moteris ir šeimas, patyrusias kūdikio netektį dėl persileidimo ar aborto. Kviečiame pasimelsti.

4. Ateinantį antradienį, lapkričio 30 d., Bažnyčia mini šv. Andriejų, apaštalą; penktadienį minimas šv. Pranciškus Ksaveras, kunigas; gruodžio 3 d. ir 4 d., pirmąjį mėnesio penktadienį ir šeštadienį, kaip įprasta, papildomos šv. Mišios bus 9.30 val. Kviečiame pasimelsti.

5. Praeitą sekmadienį bažnyčioje rasta piniginė, pametusį prašome kreiptis į kleboną.

6. Parapijiečių iniciatyva parapijos salėje pradedame kino vakarus. Kino kritikas Ramūnas Aušrotas pristatys krikščioniško kino ciklą. Pirmasis susitikimas vyks šiandien, sekmadienį, po vakaro šv. Mišių apie 19 val. Matysime filmą „Bella“ apie besilaukiančios moters likimą. Kviečiame dalyvauti.

7. Jau galima užsiprenumeruoti žurnalą „Artuma“ ir maldynėlį „Magnificat“ kitiems metams. 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn