Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. lapkričio 7 d.
Paskelbta: 2010-11-07 17:50:49

 

1. Primename, kad dar šiandien ir rytoj tęsiasi Vėlinių oktava, todėl pamaldžiai aplankius kapus, galime laimėti visuotinius atlaidus mirusiems.

2. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: antradienį – Laterano bazilikos pašventinimą, trečiadienį – šv. Leoną Didijį, popiežių, Bažnyčios mokytoją, ketvirtadienį – šv. Martyną Turietį, vyskupą, penktadienį – šv. Juozapatą, vyskupą, kankinį.

3. Ateinantį penktadienį, lapkričio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis. Kviečiame pasimelsti prašant Dievo malonių ir Palaimintojo užtarimo.

4. Ateinantį šeštadienį prasideda didieji Vilniaus Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos atlaidai, kurie tęsis iki lapkričio 21 d.

5. Dar yra likusių lapkričio „Artumos“ žurnalų, kuriuose skelbiama pilna Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų programa. Po šv. Mišių šį leidinį galima atsiimti ar įsigyti bažnyčios raštinėje.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn