Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. spalio 17 d.
Paskelbta: 2010-10-17 18:31:38

 

1. Šis sekmadienis yra misijų sekmadienis. Prieš pora metų pas mus apsilankęs kun. Hermanas Šulcas atsiuntė pasveikinimą su mintimis misijų mėnesiui: „Yra didelė laimė galėti tikėti, yra didelė laimė galėti melstis!.. Yra didelė malonė ir nuostabus džiaugsmas galėti tikėti Jėzumi Kristumi! Gyvenkite šituo džiaugsmu ir skleiskite savo gyvenimu šitą nuostabią Viešpaties dovaną!“

2. Šio sekmadienio rinkliavos skiriamos katalikiškų misijų veiklai paremti.

3. Pirmadienį, spalio 18 d., bažnyčia mini šv. Luką evangelistą.

4. Mūsų bažnyčioje tęsiasi festivalis „Skamba Sūduvos vargonai“. Ateinantį sekmadienį, spalio 24 d., 16.30 val. vargonuos svečias iš Vengrijos Szabolcs Szamosi. Kviečiame pasiklausyti.

5. Artėja Visų mirusiųjų paminėjimo diena. Vėlinių oktavos (aštuondienio) šv. Mišioms už mirusiuosius artimuosius galima paaukoti šiandien prie išėjimo iš bažnyčios pas budintį patarnautoją. Kitomis dienomis vienuolyno raštinėje.

6. Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje Rožinio malda meldžiamės kiekvieną vakarą 17.30 val. prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta, 17.00 val. O sekmadieniais po 8 val. šv. Mišių. Kviečiame ateiti kasdien ir šv. Rožinį melstis bendruomenėje.

7. Šių metų gruodžio 28 – sausio 1dienomis Roterdame vyks Taize Europos jaunimo susitikimas. Norinčius vykti kviečiame spalio 23 d., šeštadienį, 12.00 val. ateiti į prasidedantį pasiruošimą (Vytauto g. 25, Marijampolėje). Smulkesnė informacija skelbimų lentoje. Maloniai kviečiame. 

 

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn