Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. spalio 3 d.
Paskelbta: 2010-10-04 20:01:11

 

1. Šiandien švenčiame mūsų bazilikos titulinius šv. ark. Mykolo atlaidus. Pamokslus sako Pilviškių klebonas Algirdas Žukauskas. Po sumos šv. Mišių bus eucharistinė procesija.

 2. Šiandien prie šventoriaus vartų vyksta mūsų parapijos dienos centro ir seselių vargdienių vaikų globos namų darbelių mugė. Norintiems paremti šią veiklą bus dovanojami vaikų sukurti angeliukai ir kiti darbeliai.

3. Šiandien po kiekvienų šv. Mišių Šventosios Šeimos seselės pristatys savo veiklą ir rinks aukas Šventosios Šeimos seserų namų koplyčios atkūrimui. Prašome pagal galimybes paremti.

4. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: pirmadienį – šv. Pranciškų Asyžietį, antradienį - šv. Faustiną Kovalską, vienuolę, ketvirtadienį – Rožinio Švč. Mergelę Mariją.

5. Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje Rožinio malda melsimės kiekvieną vakarą 17.30 val., prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta, 17.00 val. O sekmadieniais po 8 val. šv. Mišių. Kviečiame ateiti kasdien ir šv. Rožinį melstis bendruomenėje.

6. Vaikams, priėmusiems Pirmąją šv. Komuniją, norintiems išmokti melstis Rožinio malda, organizuojamos rožinio pamokėlės. Pirmasis susitikimas bus šiandien mūsų bažnyčios parapijos salėje 12 val. Vaikai, išmokę Rožinio maldą ir noriai dalyvaujantys pamaldose, taps Šv. Rožinio draugijos nariais.

7. Spalio 6 d., trečiadienį, 15 val. Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre kviečiame į seminarą „Jėzus – vadovas ar tarnas?“ Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

8. Spalio 6 d., trečiadienį, 17 val. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vyskupo Vincento Borisevičiaus gyvenimo ir darbų mozaika. Apie vyskupo V. Borisevičiaus gyvenimą, darbus bei mokymą paskaitą skaitys kan. prof. teol. dr. Kęstutis Žemaitis. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn