Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. rugsėjo 26 d.
Paskelbta: 2010-09-27 20:18:58

 

1. Ateinančią savaitę Bažnyčioje minimi: pirmadienį – šv. Vincentas Paulietis, trečiadienį – šv. arkangelai Mykolas, Gabrielius, Rapolas, ketvirtadienį – šv. Jeronimas, kunigas, penktadienį – šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, šeštadienį – šv. Angelai sargai.

2. Ateinantį penktadienį, kaip įprasta, pirmąjį mėnesio penktadienį 9.30 val. melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų ir geradarių intencijomis.

3. Pirmąjį spalio mėnesio šeštadienį taip pat 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją.

4. Spalio mėnuo yra skiriamas šv. Rožinio maldai. Mūsų bazilikoje Rožinio maldą melsimės kiekvieną vakarą 17.30 val., prieš vakarines šv. Mišias, šeštadieniais, kaip įprasta, 17.00 val. O sekmadieniais po 8 val. šv. Mišių.

5. Mūsų bazilikos titulinius šv. Ark. Mykolo atlaidus švęsime pirmąjį spalio sekmadienį (spalio 3 d.). Šiuos atlaidus praves Pilviškių klebonas Algirdas Žukauskas. Po sumos šv. Mišių bus eucharistinė procesija su šv. ark. Mykolo paveikslu.

6. Spalio 3 d. prie šventoriaus vartų vyks mūsų parapijos dienos centro ir seselių vargdienių vaikų globos namų darbelių mugė. Norintiems paremti šią veiklą bus dovanojami vaikų sukurti angeliukai.

7. Vaikams, priėmusiems Pirmąją šv. Komuniją ir norintiems išmokti melstis rožinio malda, organizuojamos rožinio pamokėlės. Pirmasis susitikimas bus parapijos salėje spalio 3 d. 12.00 val. Vaikai, išmokę rožinio maldą ir noriai dalyvaujantys pamaldose, taps Šv. Rožinio draugijos nariai.

8. Rugsėjo 30 d. 19 val. Šventosios šeimos seserų namuose (Alyvų g. 9) prasideda ALFA kursas suaugusiems. Tai vienuolika susitikimų, kurių metu yra klausomasi mokymo, diskutuojama ir draugiškai bendraujama prie arbatos. Tai galimybė atnaujinti arba atrasti tikėjimą ir aptarti svarbiausius gyvenimo klausimus. Kviečiame dalyvauti.

9. Spalio 3d. po kiekvienų šv. Mišių Šventosios Šeimos seselės pristatys savo veiklą ir rinks aukas Šventosios Šeimos namų koplyčios atkūrimui. Prašome pagal galimybes paremti.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn