Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. rugpjūčio 29 d.
Paskelbta: 2010-08-30 21:31:03

 

1. Rugsėjo 1d., trečiadienį, 10.00 val. mūsų bažnyčioje pamaldomis naujuosius mokslo metus pradės Marijonų gimnazijos bendruomenė. 12.00 val. šv. Mišiose melsimės už visus mūsų parapijos moksleivius, studentus, jų tėvelius, pedagogus, mokyklų bendruomenių narius. Kviečiame pasimelsti, kad prasidedantys mokslo metai būtų laimingi ir prasmingi.

2. Nuo rugsėjo mėnesio tęsis mūsų bažnyčios interjero remonto darbai. Bus klojamos naujos grindys, tvarkomos sienos. Šie darbai sudarys tam tikrų nepatogumų, kai kurios erdvės bažnyčioje bus atitvertos. Tačiau pamaldos ir toliau vyks bažnyčios viduje. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų aukas remonto reikmėms.

3. Ateinantį penktadienį Bažnyčia minės šv. Grigalių Didįjį, Bažnyčios mokytoją.

4. Taip pat ateinantį penktadienį, pirmąjį mėnesio penktadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų ir bažnyčios geradarių intencijomis.

5. Ateinantį šeštadienį, pirmąjį mėnesio šeštadienį, 9.30 val. šv. Mišiose melsimės į Švč. Mergelę Mariją aukotojų intencijomis.

6. Taip pat ateinantį šeštadienį 11.00 val. minėsime kunigo Kazimiero Valeikio 30 d. po mirties. Kviečiame parapijiečius pasimelsti už mūsų bažnyčioje besidarbavusį kunigą.

7. Ateinančio sekmadienio šv. Mišių rinkliava bus skirta mūsų parapijos ir vyskupijos „Caritui“. Iš šių lėšų organizuojamas vargšų ir vaikų iš dienos centro maitinimas bei globa.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn