Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. rugpjūčio 8 d.
Paskelbta: 2010-08-10 21:38:43

 

 

1. Ateinantį pirmadienį Bažnyčia minės mergelę kankinę šv. Teresę Benediktą nuo Kryžiaus, Europos Globėją.

2. Ateinantį antradienį – šv. Lauryną, diakoną, kankinį.

3. Ateinantį trečiadienį – šv. Klarą, mergelę.

4. Ateinantį ketvirtadienį, rugpjūčio 12 d., 12.00 val. melsimės į pal. Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, prašydami Dievo malonės ir Palaimintojo užtarimo.

5. Ateinantį šeštadienį minimas šv. Maksimilijonas Marija Kolbė, kunigas, kankinys.

6. Ateinantį sekmadienį, rugpjūčio 15 d., Bažnyčia švęs Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų privalomas iškilmes (Žolinę). Pamaldos mūsų Bazilikoje bus sekmadienio tvarka. Po kiekvienų šv. Mišių bus šventinami Jūsų atsinešti žolynai. Sumos šv. Mišių metų NPMM vargdienių seselės atnaujins savo įžadus. Po sumos šv. Mišių bus padėkos procesija aplink bažnyčią. Šių pamaldų dalyviai įprastomis sąlygomis gali pelnyti atlaidus. Kviečiame dalyvauti.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC

aukštyn