Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS CARITAS
Paskelbta: 2010-07-25 23:07:51

 

PRANEŠIMAS SPAUDAI

 

2010-07-19

Marijampolė

  

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS CARITAS

Juridinių asmenų registras
Kodas 192071662
J. Bendoriaus g. 3,
68309 Marijampolė
Tel. / faks. (8 343) 56 338
Mob. 8 671 88 754
El.p. caritas@vk.lcn.lt
Atsisk.. sąsk. LT04 7300 0100 0233 9624
AB bankas „Swedbank“


PRANEŠIMAS SPAUDAI

2010-07-19
Marijampolė


Paramos maistu sulauks daugiau kaip pusė mln. Lietuvos gyventojų

Įgyvendinant ES Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programą (toliau – MIATLNA), 2010 metų liepos mėnesį 2275 tūkst. kg maisto produktų bus išdalinta 500945 labiausiai nepasiturintiems Lietuvos asmenims, kurių pajamos vienam šeimos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui neviršijo 525 litus. Per Caritas organizaciją parama maisto produktais pasieks 347427 labiausiai nepasiturinčius asmenis arba 69,35 proc. visų paramos gavėjų. 109373 asmenims maisto produktus išdalins Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija (21,83 proc.), o labdaros paramos fondas „Maisto bankas“ – 44145 (8,81 proc.) asmenims.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas beveik 294 tūkst. kg maisto produktų paskirstys 64591 asmeniui, t.y. 12,89 proc. visų paramos gavėjų.

Paramos gavėjų skaičius pagal savivaldybes (liepos mėn./kovo mėn./padidėjimas):
1. Alytaus rajonas – 8467 / 7615 / 852;
2. Birštonas – 792 / 656 / 136;
3. Lazdijų rajonas – 5799 / 5057 / 742;
4. Prienų rajonas – 8440 / 7365 / 1075;
5. Kalvarija – 3720 / 3123 / 597;
6. Kazlų Rūda – 3841 / 3408 / 433;
7. Marijampolė – 8694 / 7006 / 1688;
8. Vilkaviškio rajonas – 12784 / 11347 / 1437;
9. Šakių rajonas – 8534 / 7240 / 1294;
10. Kauno rajonas (12-a seniūnijų iš 25) – 3520 / 2844 / 676.

Į Vilkaviškio vyskupijos Caritas administruojamus pagrindinius sandėlius Marijampolėje, Alytuje ir Šakiuose įvežti šie maisto produktai: kvietiniai miltai, makaronai, manų kruopos, miežiniai sausi pusryčiai, trijų grūdų kruopų košė, trijų grūdų dribsniai, ryžių kruopos ir nesaldintas sutirštintas pienas, kurie jau pristatyti beveik į visus dalinimo punktus. Vienam labiausiai nepasiturinčiam asmeniui skirta po 1 vnt. aukščiau išvardintų produktų (4,54 kg) už 12,56 Lt sumą.

Marijampolės sav. Degučių, Mokolų ir Marijampolės seniūnijų gyventojai skirtą paramą maistu galės atsiimti liepos 20 – rugpjūčio 6 dienomis Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos Caritas patalpose (J. Bendoriaus g. 2) darbo dienomis nuo 9 iki 13 val.

Atkreipiame dėmesį, kad dalinimo laikotarpis kiekvienoje vietoje gali skirtis, nes terminus ir laiką kiekvienas dalinimo punktas turi teisę nustatyti savarankiškai.

Iki rugpjūčio 10 d. neatsiimti maisto produktai bus perduoti labdaros valgykloms, todėl raginame gyventojus aktyviai atsiimti jiems skirtą paramą.

Primename, kad parama maistu teikiama asmenims, kurių pajamos vienam šeimos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 1,5 VRP (Vyriausybės remiamų pajamų), t.y. 525 Lt, neatsižvelgiant į socialinį statusą. Šie asmenys turėtų kreiptis į savo seniūnijų socialinius darbuotojus ir užpildyti prašymą paramai gauti. Jeigu savivaldybės socialinių skyrių ar seniūnijų darbuotojai negali patikrinti informacijos apie šeimos pajamas, remiantis turimais duomenimis ir informacinėmis sistemomis, tuomet turi pateikti pažymas apie šeimos narių pajamas.

Prašymai paramai gauti maistu priimami visą laiką. Paramos dalinimo eigoje naujai prašymus pateikę asmenys įtraukiami į labiausiai nepasiturinčių asmenų sąrašus sekančiam paramos gavimo mėnesiui. Taigi, rugsėjo mėn. norintys gauti paramą maistu ir atitinkantys aukščiau išvardintus kriterijus, prašymus socialiniam darbuotojui turi pateikti ne vėliau kaip iki rugpjūčio 9–10 d., nes savivaldybės atnaujintus labiausiai nepasiturinčių asmenų skaičius ir sąrašus Caritui turi pateikti iki rugpjūčio 13 dienos.

Taip pat primename, kad asmenys, įtraukti į labiausiai nepasiturinčių asmenų sąrašus, pagerėjus jų socialinei padėčiai, privalo nedelsiant informuoti socialinį darbuotoją, kad būtų išbraukti iš paramos gavėjų sąrašo.


_________________________________
Trumpai apie MIATLNA programą

Maistą vargingiausiai gyvenantiems Bendrijos asmenims imta nemokamai dalinti ypač šaltą 1986–1987 metų žiemą, kai sukauptas žemės ūkio produktų perteklius buvo atiduotas labdaros organizacijoms, kad pastarosios jį išdalytų nepasiturintiems žmonėms. Vėliau ši priemonė buvo pratęsta, o jos pagrindu tapo intervencinės atsargos. Pagal šią programą valstybės narės maisto pertekliaus valstybines atsargas galėjo panaudoti kaip pagalbą maistu.
Šia programa siekiama dviejų pagrindinių tikslų:
 socialinio (ženkliai prisidėti prie labiausiai nepasiturinčių asmenų gerovės);
 rinkos (žemės ūkio produktų rinkų stabilizavimas mažinant intervencines atsargas).
Valstybių narių dalyvavimas šioje programoje savanoriškas.
2010 m. programoje dalyvauja 19 iš 27 ES valstybių narių.
Lietuvos dalyvavimą programoje 2005 m. iniciavo LR Žemės ūkio ministerija.
Pirmieji maisto produktai 94616 šalies gyventojams buvo išdalinti 2006 m. vasario mėn.

Maisto produktų tiekimo grafikus, statistikos galima rasti tinklapyje www.litfood.lt skiltyje „Pagalba maisto produktais“.


Daugiau informacijos Jums suteiks:
Giedrius Sinkevičius
ES Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims (MIATLNA) programos vykdytojas Vilkaviškio vyskupijoje

Tel./faks. (8 343) 56 338
Mob. 8 671 88 754 (d.), 8 606 88 948 (asm.)
El. p. vk.caritas@gmail.com; caritas@vk.lcn.lt
 

aukštyn