Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. liepos 18 d.
Paskelbta: 2010-07-18 22:13:17

 

1. Šiandien mūsų bazilikoje pagrindinė palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio iškilmingo minėjimo, atlaidų, diena. Sumos šv. Mišiose dalyvaus kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos vyskupai. Po šv. Mišių vyks padėkos procesija aplink baziliką.

2. Po procesijos visus kviečiame į suneštines vaišes – agapę. Gros Valavičių kaimo kapela.

3. Parapijiečius ir svečius kviečiame aplankyti Kazio Griniaus muziejų, kuriame atidaryta paroda, skirta pal. Jurgio Matulaičiui.

4. Šiandien po agapės apie 15 val. nuo bažnyčios vyks autobusas į Lūginę, ten aplankę palaimintojo Jurgio tėviškę susitelksime pamąstymui ir bendrai maldai.

5. Mūsų bažnyčios prieangyje pas patarnautoją galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį dėkojant Dievui už suteiktas malones bei prašant palaimos ir sveikatos. Taip pat galima įsigyti knygų, susijusių su Palaimintuoju.

6. Taip pat šiandien už šventoriaus vartų yra leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ atstovai. Knygas galima įsigyti leidyklos kainomis.

7. Yra gautas naujas Artumos numeris, dvigubas, kaina 6 lt. Taip pat yra naujas Magnificat.

8. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini:

• Ketvirtadienį, liepos 22 d., šv. Mariją Magdalietę;
• Penktadienį, liepos 23 d., šv. Brigitą, vienuolę, Europos globėją;
• Sekmadienį, liepos 25 d., Kryžių kalno atlaidai.

9. Baigtas daug darbo pareikalavęs kapitalinio remonto etapas – padarytos šildomos grindys. Tačiau apdailos darbai neužbaigti. Reikalingas laikas konstruktyvų patikrinimui. Kol kas negalime naudoti ir vargonų dėl būsimų darbų. Bazilika dar nėra išvaizdi, tačiau nuo šiandien pamaldos vyksta jau joje. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų aukas, skirtas bazilikos remontui.

10. Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios šventės rengimo savo pasiaukojančiu darbu, malda ar auka. Teatlygina jums visagalis Dievas.


Parapijos klebonas kun. Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn