Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. liepos 11 d.
Paskelbta: 2010-07-12 10:24:57

 

1. Šiandien mūsų bazilikoje prasideda palaimintojo Jurgio Matulaičio, MIC iškilmingas minėjimas, kuris tęsis iki liepos 18 d.

2. Šiandien 11.00 val. šv. Mišias švęsime kartu su Varmijos arkivyskupijos (Olsztyn, Lenkija) XX pėsčiųjų maldininkų kelionės į Aušros Vartus dalyviais. 12.00 val. melsimės už jaunimą.

3. Šiandien po sumos šv. Mišių kviečiame į naujų votų, skirtų pal. Jurgiui pašventinimą. Taip pat išgirsime malones patyrusių žmonių liudijimų.

4. Šiandien po agapės 15.00 val. nuo mūsų bažnyčios autobusas veš į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje. Kelionėje seselė vienuolė papasakos apie Palaimintojo asmenybę. Kviečiame į Lūginę nuvykti ir vietinius, ir svečius.

5. Atlaidų metu bažnyčios prieangyje pas patarnautoją galima užsisakyti sudėtines šv. Mišias į pal. Jurgį Matulaitį, MIC dėkojant Dievui už suteiktas malones ir prašant palaimos bei sveikatos.

6. Šv. Mišios iškilmių savaitėje bus įprasta tvarka. Papildomos šv. Mišios šiokiadieniais bus 12.00 val. Nuo 11.30 vyks maldos palaimintojo Jurgio koplyčioje. Kiekvieną minėjimo dieną po 12 val. Mišių vyks suneštinės vaišės – agapė.

7. Visą atlaidų savaitę nuo pirmadienio iki šeštadienio 10.30 val. Marijampolės Marijonų gimnazijoje vyks konferencijos skirtos pal. Jurgio Matulaičio minėjimui. Kviečiame dalyvauti.

8. Koplyčia Lūginėje bus atidaryta kiekvieną atlaidų dieną nuo 9.30 iki 18.30 val.

9. Antrąjį atlaidų sekmadienį, liepos 18-ąją, 11 val. šv. Mišių nebus, visus kviečiame į pagrindines šv. Mišias 12.00 val. melstis kartu su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu, Lietuvos vyskupais.

10. Taip pat liepos 18 d. iškilmių metu atvyks ir leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ atstovai. Knygas bus galimybė įsigyti leidyklos kainomis

11. Baigtas daug darbo pareikalavęs kapitalinio remonto etapas – padarytos šildomos grindys. Tačiau apdailos darbai neužbaigti. Reikalingas laikas konstruktyvų patikrinimui. Bazilika dar nėra išvaizdi. Kol kas dar negalime naudoti ir vargonų dėl būsimų darbų. Tačiau nuo šiandien pamaldos vyksta jau joje. Dėkojame nuoširdžiai už jūsų aukas skirtas bazilikos remontui.

aukštyn