Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. liepos 4 d.
Paskelbta: 2010-07-12 10:24:01

 

1. Antradienį, liepos 6 d., minime Mindaugo karūnavimo, valstybės dieną. Šia proga 12.00 val. melsimės už Lietuvos valstybę ir Sūduvos krašto žmones. Šv. Mišios bus aukojamos Vytauto Didžiojo parke. Po pamaldų šventinis minėjimas.

2. Artėja pal. Jurgio Matulaičio atlaidai, kurie vyks liepos 11-18 d. Nuo penktadienio, liepos 2 d., pradėjome noveną į pal. Jurgį Matulaitį. Devindienio metu kiekvieną dieną po vakarinių šv. Mišių meldžiamės už sunkiai sergančius ligonius, prašant jiems sveikatos. Ligonių sąrašus galima paimti pas budintį patarnautoją ar kunigą arba „Diemedyje“. Kviečiame vienytis bendroje maldoje už ligonius.

3. Baigtas daug darbo pareikalavęs kapitalinio remonto etapas – padarytos šildomos grindys. Tačiau apdailos darbai neužbaigti. Reikalingas laikas konstruktyvų patikrinimui. Bazilika dar nėra išvaizdi. Tačiau nuo ateinančio šeštadienio pamaldos galės vykti jau joje. Rytoj, pirmadienį, 10 val. organizuojama talka, kviečiame ateiti valyti dulkes.

4. Ketvirtadienį, liepos 8 d., 10.00 val. kviečiame visus galinčius ir norinčius pinti vainikus bazilikos papuošimui. Kas galite, prašome jau iš vakaro arba tą pačią dieną atvežti tujų ar kitų žalumynų šakelių. Reikalui esant, yra ir parapijos transportas.

5. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narius kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime liepos 9 d. 16 val. Be tradicinio susikaupimo aptarsime atlaidų oktavos programą.

6. Šv. Mišios iškilmių savaitės metu bus įprasta tvarka. Papildomos šv. Mišios šiokiadieniais bus 12.00 val. Nuo 11.30 vyks maldos palaimintojo Jurgio koplyčioje. Antrąjį atlaidų sekmadienį, liepos 18-ąją, 11 val. šv. Mišių nebus. Kiekvieną minėjimo dieną po 12 val. Mišių vyks suneštinės vaišės – agapė.

7. Visą atlaidų savaitę nuo pirmadienio iki šeštadienio 10.30 val. Marijonų gimnazijoje vyks konferencijos skirtos pal. Jurgio Matulaičio minėjimui. Savo mintimis dalinsis kunigai marijonai ir kitų Lietuvos vienuolijų atstovai. Kviečiame dalyvauti.

8. Ateinantį šeštadienį liepos 10 d., 15 val. žygis pėsčiomis nuo bazilikos į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje, 17.00 val. šv. Mišios, po kurių prasidės programa jaunimui.

9. Ateinantį sekmadienį, liepos 11 d., 11.00 val. šv. Mišias švęsime kartu su Varmijos arkivyskupijos (Olsztyn, Lenkija) XX pėsčiųjų maldininkų kelionės į Aušros Vartus dalyviais. 12.00 val. melsimės už jaunimą.

10. Koplyčia Lūginėje bus atidaryta kiekvieną atlaidų dieną nuo 9.30 iki 18.30 val.

aukštyn