Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

2010 METŲ PALAIMINTOJO ARKIVYSKUPO J. MATULAIČIO MIC MINĖJIMAS MARIJAMPOLĖS ŠVENTOJO ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE(programa)
Paskelbta: 2010-06-30 18:31:56

 

 

2010 METŲ PALAIMINTOJO ARKIVYSKUPO
J. MATULAIČIO MIC MINĖJIMAS MARIJAMPOLĖS ŠVENTOJO ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE
 
Minėjimo programa
 
Liepos 10 d., šeštadienis, minėjimo oktavos išvakarės
15.00 val. – piligriminis žygis nuo bazilikos į pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje
17.00 val. – šv. Mišios (Lūginės koplyčia)
18.00 val. – agapė
19.00 val. – konferencija jaunimui
20.30 val –  vakaronė
22.30 val. – vakarinė malda, naktinė adoracija
 
Liepos 11 d., sekmadienis, jaunimo diena
11.00 val. – šv. Mišios (bazilika): meldžiasi Varmijos arkivyskupijos (Olsztyn, Lenkija) XX pėsčiųjų maldininkų kelionės į Aušros vartus dalyviai
12.00 val. – šv. Mišios už jaunimą (bazilika)
13.00 val. – naujų votų sudėjimas prie pal. Jurgio Matulaičio altoriaus, liudijimai apie Palaimintojo užtarimu gautas malones
13.30 val. – agapė (marijonų vienuolyno kieme)
15.00 val. – pal. Jurgio Matulaičio tėviškės Lūginėje aplankymas
 
Liepos 12 d., pirmadienis, Alytaus dekanato diena, meldžiamės už katalikiškus judėjimus ir bendruomenes
10.30 val. – konferencija (Marijampolės marijonų gimnazijoje, J. Bendoriaus g. 11)
11.30 val. – m
alda pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – agapė (marijonų vienuolyno kieme)
14.30 val. – pal. Jurgio Matulaičio tėviškės Lūginėje aplankymas
 
Liepos 13 d., antradienis, Aleksoto ir Prienų dekanatų diena, meldžiamės už socialinius darbuotojus ir savanorius
 (13 -16 dienomis programa kaip ir 12 d.)
 
Liepos 14 d., trečiadienis, Šakių dekanato diena, meldžiamės už švietimo ir žiniasklaidos darbuotojus
 
Liepos 15 d., ketvirtadienis, Lazdijų dekanato diena, meldžiamės už kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius
 
Liepos 16 d., penktadienis, Vilkaviškio dekanato diena, meldžiamės už ligonius ir medikus
 
Liepos 17 d., šeštadienis, Marijampolės dekanato diena, meldžiamės už vaikus ir šeimas
9.30 val. – registracija, programa vaikams (Marijampolės šv. Ark. Mykolo parapijos salėje)
10.30 val. – konferencija tėveliams (Marijampolės municipaliniame dramos teatre, P. Armino g. 2)
11.30 val. –
malda pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios už vaikus  
13.00 val. – agapė (marijonų vienuolyno kiemas)
14.00 val. – pal. Jurgio Matulaičio tėviškės Lūginėje aplankymas
 
Liepos 18 d., sekmadienis, pagrindinė iškilmių diena
11.30 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios kartu su Lietuvos vyskupais ir vyskupais svečiais
13.30 val. – agapė, liaudiškos muzikos koncertas (marijonų vienuolyno kieme)
15.00 val. – pal. Jurgio Matulaičio tėviškės Lūginėje aplankymas
aukštyn