Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. birželio 20 d.
Paskelbta: 2010-06-19 21:29:47

 

1. Birželio 21 d., pirmadienį, minimas šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis, studentų ir katalikiško jaunimo globėjas.

2. Birželio 24 d., ketvirtadienį, šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė. Papildomos pamaldos bus parapijos salėje 12.00 val. Melsimės už gyvus ir mirusius varduvininkus.

3. Nuo birželio 24 iki 27 dienos Metelių Kryžiuose (prie Dusios ežero) vyks šeimų stovykla. Kviečiame dalyvauti. Smulkesnė informacija skelbimų lentoje.

4. Ateinančio sekmadienio rinkliavos bus skiriamos taip vadinamam „Petro skatikui“ – Apaštalų Sostui.

5. Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų aukas bažnyčios remonto reikmėms, kurias skyrėte praeitą sekmadienį, bei asmeniškai atnešdami į raštinę pas budintį kunigą. Teatlygina Jums Dievas už Jūsų dosnumą.

6. Yra gauti nauji laikraščio „Katalikas“ ir leidinio „Magnificat“ numeriai. Užsisakiusius ar susidomėjusius prašome atsiimti iš budinčio patarnautojo.

 


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn