Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. gegužės 9 d.
Paskelbta: 2010-05-08 19:01:56

 

1. Gegužės 11 d., antradienį, 16.30 val., mūsų bazilikoje – muzikos valanda. Vargonuos Virginijus Barkauskas, gyvenantis Niujorke, buvęs mūsų bažnyčios vargonininkas ir choro vadovas. Dalyvaus operos solistas Liudas Norvaišas ir obojininkas Robertas Beinaris. Kviečiame pasiklausyti.

2. Gegužės 12 d. 12.00 val., trečiadienį, melsimės į palaimintąjį Jurgį Matulaitį aukotojų intencijomis, kviečiame dalyvauti.

3. Gegužės 14 d., ateinantį penktadienį, minėsime šv. Motiejų, apaštalą. Penktadienį vakare pradėsime maldų į Šventąją Dvasią devyndienį.

4. Gegužės 15 d., ateinantį šeštadienį, pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje vyks tradicinė šeimų šventė. 12.00 val. bus aukojamos šv. Mišios. Vėliau bus šeimų apdovanojimai, koncertas, agapė. Į šventę 11.20 val. veš autobusai nuo mūsų bažnyčios, nuo „IKI“ parduotuvės Mokoluose, nuo autobusų sustojimo aikštelės prie ligoninės. Po šventės autobusai parveš į miestą. Mielai kviečiame parapijiečius ir svečius atvykti su šeimomis.

5. Ateinantį sekmadienį, gegužės 16 d., švęsime Viešpaties žengimo į dangų (Šeštinių) iškilmę. Prieš sumos šv. Mišias, esant palankiam orui, bus procesija aplink bažnyčią.

6. Gauti gegužės mėnesio leidinių „Artuma“ ir „Magnificat“ numeriai. Juos atsiimti galima po šv. Mišių raštinėje iš budinčio kunigo.

Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC

 

aukštyn