Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI 2010 m. balandžio 18 d.
Paskelbta: 2010-04-17 22:46:58

 

 

1. Šiandien švenčiame trečiąjį Velykų sekmadienį. Sumos šv. Mišiose melsimės už Ateitininkus minėdami Lietuvos ateitininkų 100 - metį ir Marijampolės ateitininkų veiklos atsikūrimo 20 – metį.

2. Po sumos šv. Mišių minėjimas tęsis Pastoraciniame centre. Išgirsime lektorius: Vygantą Malinauską ir Ramūną Aušrotą. Kviečiame dalyvauti.

3. Ateinančią savaitę Bažnyčia mini: balandžio 23 d., penktadienį, šv. Jurgį, kankinį, Marijampolės globėją, antrąjį Lietuvos globėją, papildomos šv. Mišios bus aukojamos 12.00 val.; balandžio 24 d., šeštadienį, šv. Vaitiekus, vyskupas, kankinys.

4. Ateinantį sekmadienį prasideda maldų už pašaukimus savaitė. Taip pat minėsime Pasaulinę gyvybės dieną. Melsimės, kad žmogaus gyvybė būtų gerbiama ir ginama nuo prasidėjimo momento iki natūralios pabaigos. Sumos šv. Mišiose taip pat melsimės už medikus, artėjančios Medicinos darbuotojų dienos proga.

5. Kasmet nuo gegužės mėnesio mūsų bazilikoje keisdavosi vakarinių pamaldų laikas. Nuo šių metų parapijiečių prašymu šv. Mišių laikas nebus keičiamas. Vakarinės pamaldos bus įprastu 18.00 val. laiku.

6. Gegužės 2 d. pirmas gegužės sekmadienis – Motinos diena. Kiekvienose šv. Mišiose sekmadienį ir septynias dienas po jo melsimės už gyvas ir mirusias motinas. Oktavos šv. Mišias už mamas galite užsisakyti pas budintį patarnautoją bažnyčios prieangyje.

7. Iki gegužės 1 d. dar galima suspėti parapijai paaukoti 2 proc. valstybei sumokėto mokesčio. Mokesčių inspekcijos darbuotojai rekomenduoja tai atlikti elektroniniu būdu. Tam skirtų formų galima rasti prie pal. Jurgio Matulaičio koplyčios aukų dėžutės. Neturinčius galimybės naudotis internetu užpildytas anketas prašome pristatyti į mokesčių inspekciją arba palikti pas budintį kunigą. Nuoširdžiai dėkojame už mūsų bažnyčiai skirtas aukas.

8. Jau prasidėjo registracija į didžiausią krikščionišką jaunimo renginį Lietuvoje – Lietuvos jaunimo dienas, kurios šiemet vyks Panevėžyje birželio 26-27 dienomis. Registruotis galima internetu arba vyskupijos jaunimo centre.


Parapijos klebonas Andrius Šidlauskas, MIC
 

aukštyn