Į pirmą puslapį

Skelbimų archyvas į skelbimų archyvą

PARAPIJOS SKELBIMAI | 2024 07 07
Paskelbta: 2024-07-06 08:28:54

 

Šis sekmadienis - XIV eilinis sekmadienis.

ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 6 D. PRASIDĖJO ir IKI 14 D. TĘSIS
PAL. J. MATULAIČIO ATLAIDAI:

Kiekvienos dienos programa: 11.00 val. - katechezė, 11.30 - Rožinio malda, 12.00 - Šv. Mišios. Po jų - agapė Marijonų vienuolyno sode, 14.00 - užtarimo malda su asmeniniu palaiminimu Pal. Jurgio koplyčioje, o 15.00 val. - Švč. Sakramento adoracija ir Gailestingumo vainikėlio malda Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje.

ABU ATLAIDŲ SEKMADIENIUS - liepos 7 ir 14 d. - nebus 11.00 val. Šv. Mišių!

KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS PROGRAMA ir daugiau informacijos apie atlaidus - skelbimų lentoje ir skrajutėse, kurias rasite ant intencijų stalų prie bazilikos didžiųjų durų ir ant informacijos stalo.

YPATINGI ATLAIDŲ SAVAITĖS VAKARAI:
Penktadienį, liepos 12 d. - VIDINIO IŠGYDYMO PAMALDOS: 18.00 val. - Šv. Mišios; 19.00 val. - užtarimo malda ir šlovinimas.
Šeštadienį, liepos 13 d. - IŠKILMIŲ VIGILIJA su bendruomene „Gloriosa Trinita“ - Švč. M. Marijos - Maldos Mokytojos vakaras: 19.00 val. - Šv. Mišios Bazilikoje, 22.00 - val. Šviesos kelias su Švč. Sakramentu miesto gatvėmis. Po jo - Naktinė Švč. Sakramento adoracija iki 7.30 val. ryto. Kviečiame visus dalyvauti.

Klebonas: Kun. Giedrius Juozas Bakūnas MIC

 

aukštyn